Contract-pauze weer naar drie maanden: ‘lastig voor horeca’

Minister Lodewijk Asscher zet de pauze die tussen twee contracten mag zitten voor seizoenswerk weer terug naar drie maanden. Het gaat hier om een uitzondering van de wet, waarin staat dat werknemers na drie contracten (met onderbreking van maximaal zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Veel seizoenswerkers dreigden door deze regeling hun baan te verliezen.

Contract-pauze weer naar drie maanden: ‘lastig voor horeca’

Het gaat hier om een veelgevraagde aanpassing, maar of deze voor de horeca positief uitpakt, waagt KHN te betwijfelen.

KHN ziet in deze maatregelen van Asscher een  ‘lastige praktische vertaling naar horeca’. Misset Horeca vroeg de brancheorganisatie om een reactie na de aangekondigde wijzigingen van Asscher op donderdagochtend 21 april. ‘Er is nu geen cao horeca dus deze regeling geldt nu ook niet voor horecaondernemingen.’

‘Het gaat verder alleen om seizoengebonden functies. Dat betreft werkzaamheden die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn, en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht.’

Hele jaar op het strand

‘Die functies zullen in overleg met vakbonden nauwkeurig in een cao moeten worden vastgelegd. Dat blijft ingewikkeld omdat niet ieder horecabedrijf onder deze definitie valt, geen horecabedrijf is hetzelfde. Zelfs aan het strand zijn er zaken die het hele jaar open zijn en zaken die jaar in jaar uit worden opgebouwd en afgebouwd.’

‘Het is verder onduidelijk hoe andere voorwaarden zijn toe te passen op overige pieken en dalen rond zomer en winter, die in de regeling weer als economische omstandigheden wordt gezien. Daarom is KHN er voorstander van dit in de onderneming zelf tussen werkgever en werknemer af te spreken met een eventuele toets van de rechter achteraf, en niet met allerlei aanvullende criteria in een cao.’

‘Zo’n cao wordt daarmee volgens KHN een oneigenlijk middel omdat tegenover dit soort faciliteiten altijd een prijs staat. Een cao wordt dan een wurgcontract’

– uit MissetHoreca