Met trots kunnen wij U aangeven dat wij onze audit van afgelopen week met goed gevolg hebben afgerond.

Wij voldoen aan de normen zoals vastgelegd in NEN-4400-1 en zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Wat betekent dit voor U als opdrachtgever?

Wanneer Uw organisatie regelmatig met uitzendkrachten werkt, moet U op Uw hoede zijn voor malafide uitzendbureaus, U loopt als inlener het risico aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele schulden bij Belastingdienst.

VRO- Marktleider en aantoonbaar deskundig op het gebied van kwalificeren en certificeren op het gebied van flexibele arbeid, verzorgt bij ons de audit voor NEN-4400-1 en NBBU.

De NEN-4400-1 stelt hoge eisen aan financiële,- loon- en personeelsadministratie aan ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn. De eisen zijn bepaald door wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid. (SNA)

Vanaf 2012 zijn inleners van NEN 4400-1 gecertificeerde ondernemingen vrijgesteld van inlenersaansprakelijkheid en Wet Ketenaansprakelijkheid bij (onder)aanneming. De NEN 4400-1 wordt tevens gebruikt voor de naleving van de NBBU CAO.

U kunt via de site van SNA- Stichting Normering Arbeid controleren of het uitzendbureau waarmee U zaken doet een certificering heeft, deze staan in de lijst van gecertificeerde ondernemingen.

Merk Personeelsdiensten heeft het SNA Keurmerk en wordt regelmatig gecontroleerd, waardoor U zeker weet dat wij aan alle regels voldoen en de verschuldigde loonheffingen, sociale verzekeringspremies etc tijdig afdragen.

Merk Personeelsdiensten is per september lid geworden van NBBU, een NBBU Lid moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zakendoen met een NBBU-lid betekent zakendoen met zekerheid, U bent verzekerd van een betrouwbare en vakkundige onderneming.