Onze diensten voor werkgevers

werkgever

Instroom personeel

Uitzendbasis
Een kandidaat wordt ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever. Het aantal uren is (veelal) flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Dit alles tegen een vooraf afgesproken tarief voor de opdrachtgever. De werving & selectie plus alle overige afhandelingen worden verzorgd door Merk Personeelsdiensten.

Payrolling

Voordelen payrolling bij Merk Personeelsdiensten BV.

Merk Personeelsdiensten neemt uw personeel in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Dit is meteen het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijft u namelijk nog wel gewoon juridisch werkgever.

Welke taken neemt Merk Personeelsdiensten over?

Omdat Merk Personeelsdiensten juridisch werkgever is, nemen wij meteen de arbeidsrechtelijke risico’s over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetaling, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzingen tot het dienstenpakket van Merk Personeelsdiensten behoort.

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn, worden nog steeds door u gedaan, zodat er niets veranderd op de werkvloer. Merk Personeelsdiensten kan deze taken van u overnemen voor een nader af te spreken tarief.

Is payrolling voor u interessant?

In feite is het werken met payroll interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en het financiële voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt daarbij niet uit of het een kortlopend project of een lange termijntraject betreft.

Voordelen:

  • U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw berekening.
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten.
  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.
  • Uw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.
  • Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Merk Personeelsdiensten BV is lid van de Brancheorganisatie NBBU (Nederlandse Bond voor Uitzendondernemingen). Daarom zijn wij verplicht om de NBBU-cao te volgen. Merk Personeelsdiensten is ook aangemeld bij SNA- Stichting Normering Arbeid en zal twee keer per jaar door VRO getoetst worden op basis van de NEN 4400-1 norm. Gecertificeerde uitleners bewijzen met het keurmerk SNA onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Bovendien kunt u beschikken over een verklaring van ons betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringen (te downloaden via onze website www.merkpersoneelsdiensten.nl onder documenten), deze is uitgegeven door de Belastingdienst, tevens kunt u gebruik maken van een G-rekening indien gewenst.

Indien u bent aangesloten bij een branchevereniging, moeten wij gebruik maken van in deze vermelde collectieve afspraken.

Op alle overeenkomsten is de NBBU van toepassing, onze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via www.merkpersoneelsdiensten.nl

Detachering
De kandidaat krijgt een detacheringscontract met een start- en einddatum.
Werving & selectie
De werving & selectie wordt uitgevoerd door MERK personeelsdiensten, waarbij de gekozen kandidaat in dienst treedt bij opdrachtgever.